การเข้าถึง อิมแพ็ค อารีน่า

รถลิมูซีนและรถแท็กซี่แบบเรียกบริการ

รถลิมูซีนและรถแท็กซี่มีให้เรียกใช้บริการที่จุดและซุ้มเรียกรถแท็กซี่ที่ดำเนินการโดยพนักงานของเรา

อิมแพ็คตั้งอยู่ในย่านชานเมือง ไกลจากการจราจรติดขัดในใจกลางเมืองกรุงเทพฯ โดยอยู่ห่าง


บริการรถรับส่งอิมแพ็ค ลิ้งค์

เราจัดบริการรถรับส่งอิมแพ็ค ลิ้งค์ระหว่างกรุงเทพฯ กับอิมแพ็ครถมินิบัสที่ติดโลโก้อิมแพ็คชัดเจนของเราให้บริการในเส้นทางที่ใช้เวลา 30 นาทีระหว่างสถานีรถไฟลอยฟ้าหมอชิตกับอิมแพ็คโดยแต่ละจุดจะออกรถทุก 30 นาที ตั้งแต่เวลา 06:00 น. ถึง 22:00 น. ทุกวัน

บริการรถมินิบัสสาธารณะและรถตู้

รถมินิบัสสาธารณะและรถตู้มีให้บริการทั้งขาไปและขากลับจากอิมแพ็คจากย่านต่างๆ ต่อไปนี้

จากสี่แยกถนนแจ้งวัฒนะ/
ตัดกับถนนวิภาวดีรังสิต

รถโดยสารประจำทางหมายเลข 29, 59, 95 และรถโดยสารประจำทางปรับอากาศหมายเลข 4, 10, 13, 19
(ไปทางด้านเหนือของอิมแพ็ค )
รถโดยสารประจำทางหมายเลข 29, 52 และรถโดยสารประจำทางปรับอากาศหมายเลข 4, 10, 29 (ไปทางด้านใต้)
รถโดยสารประจำทางหมายเลข 59, 95, 150 และรถโดยสารประจำทางปรับอากาศหมายเลข 13 (ไปทางด้านตะวันออก)

จากสี่แยกถนนแจ้งวัฒนะ/
ตัดกับถนนวิภาวดีรังสิต

รถโดยสารประจำทางหมายเลข 29, 59, 95 และรถโดยสารประจำทางปรับอากาศหมายเลข 4, 10, 13, 19
(ไปทางด้านเหนือของ IMPACT)
รถโดยสารประจำทางหมายเลข 29, 52 และรถโดยสารประจำทางปรับอากาศหมายเลข 4, 10, 29 (ไปทางด้านใต้)
รถโดยสารประจำทางหมายเลข 59, 95, 150 และรถโดยสารประจำทางปรับอากาศหมายเลข 13 (ไปทางด้านตะวันออก)

จากถนนแจ้งวัฒนะ

รถโดยสารประจำทางหมายเลข 52, 150, 356 และรถโดยสารประจำทางปรับอากาศหมายเลข 150, 356 และ 166

รถโดยสารประจำทางหมายเลข 166, 166 (สีน้ำเงิน) ท่าน้ำนนท์-เมืองทอง