โดยรถไฟใต้ดิน

นั่งรถไฟใต้ดินสาย Jubilee Line ลงที่สถานี North Greenwich เพื่อไปยัง The O2 (โซน 2)

สถานี Canary Wharf ในเวลา 5 นาที
สถานี London Bridge หรือ Stratford ในเวลา 10 นาที
สถานี Waterloo ในเวลา 15 นาที
สถานี Bond Street ในเวลา 20 นาที

รถไฟใต้ดินสาย Jubilee line เป็นเส้นทางใต้ดินเส้นทางเดียวที่เชื่อมต่อกับรถไฟสายอื่นๆ ทั้งหมด ดังนั้นทั้งผู้ที่อาศัยอยู่ในลอนดอนและผู้โดยสารของเครือข่ายการรถไฟแห่งชาติ (National Rail) จากทั่วสหราชอาณาจักรสามารถเดินทางมายังสถานที่จัดงานของเราได้โดยไม่ยากลำบาก ระยะทางเดินเท้าจากสถานีรถไฟใต้ดิน North Greenwich ไปยัง The O2 ประมาณ 200 เมตร

โดยรถโดยสาร

เส้นทางรถโดยสารประจำทาง TFL แปดเส้นทางให้บริการทั้งไปและกลับจาก The O2 รวมทั้งบริการรถโดยสาร 24 ชั่วโมงจากผู้ให้บริการสามราย จุดหมายปลายทางหลักๆ ได้แก่ Stratford, Charlton, Greenwich, Lewisham, Woolwich, Eltham, North Kent และ Central London

โดยรถไฟสาย Docklands Light Railway

เพียงหนึ่งสถานีโดยเส้นทางสาย Jubilee Line จาก Canary Wharf หรือ Canning Town

โดยเครือข่ายการรถไฟแห่งชาติ (National Rail)

สถานี Charlton mainline สามารถไปถึงได้ภายในเวลาอันสั้นโดยนั่งรถโดยสารประจำทางสาย 486, 472 หรือ 161 จากสถานีรถไฟใต้ดิน North Greenwich เนื่องจากรถโดยสารประจำทางเหล่านี้ทั้งหมดมีต้นสายอยู่ที่สถานีรถไฟใต้ดิน North Greenwich จึงไม่สับสนว่าขึ้นรถสายใดจึงจะถูกต้อง!

บริษัท Southeastern ให้บริการไปยังสถานีรถไฟ Charlton เลี้ยวซ้ายออกจากสถานีและขึ้นรถโดยสารประจำทางสาย 486, 472 หรือ N472 ไปยัง North Greenwich ใช้เวลาประมาณ 10 นาทีเพื่อไปถึงประตูหน้าของ The O2.

โดยรถไฟ Eurostar

สำหรับเครือข่ายในปัจจุบัน รถไฟ Eurostar มีสถานีปลายทางอยู่ที่สถานีรถไฟ St. Pancras จากที่นี่คุณเพียงแค่ขึ้นรถไฟใต้ดินสาย Northern Line เพื่อไปลงที่สถานี London Bridge จากนั้นคุณสามารถเปลี่ยนไปยังสาย Jubilee Line ได้