โรงละครที่ Madison Square Garden

โดยรถไฟใต้ดิน

1, 2, หรือ 3 (สาย Seventh Avenue), A, C, หรือ E (สาย Eight Avenue) ไปยังสถานี 34th Street/Penn Station และ B, D, F, N, Q, R หรือ PATH ไปยังถนน 34th Street/Avenue of the Americas (เดินหนึ่งช่วงตึก)
http://www.mta.nyc.ny.us/nyct/subway/

โดยรถไฟ

Long Island Railroad, New Jersey Transit, Amtrak ไปยังสถานี Penn Station

จาก Westchester/Connecticut:
Metro-North ไปยังสถานี Grand Central Station, รถรับส่งสถานีรถไฟใต้ดินไปยัง Times Square ต่อด้วยรถไฟใต้ดิน 1, 2, 3 ย่านใจกลางเมืองจะอยู่ห่างเพียงหนึ่งสถานี

NY City Transit
(เส้นทางการเดินทางด้วยรถโดยสารประจำทางและรถไฟใต้ดิน) 718.330.1234

Metro North Commuter Railroad 212.532.4900 http://www.mta.nyc.ny.us/mnr/

Long Island Railroad 718.217.5477 http://www.mta.nyc.ny.us/lirr/

MTA Customer Service 718.330.3322 http://www.mta.nyc.ny.us/

โดยรถยนต์

ขับเข้าไปในแมนฮัตตันผ่านสะพาน อุโมงค์ หรือถนนเชื่อมต่อ โปรดไปที่ Mapquest.com เพื่อดูข้อมูลเส้นทางการขับขี่โดยละเอียดในการไปยังสถานที่ต่อไปนี้:

Madison Square Garden
Four Pennsylvania Plaza
New York, NY 10001

โดยรถโดยสาร

จาก Northern Manhattan/Upper East Side, M4
จาก Upper West Side/Harlem, M10 south
จาก Downtown/West Side, M10-north
จากสถานที่อื่นๆ ใน Manhattan, รถโดยสารประจำทางสายเหนือ-ใต้ ที่ไปยัง 34th
Street และเปลี่ยนรถไปยัง M34 หรือ M16
ลงจากรถที่ถนน Seventh Avenue
จาก Northwest Queens ขึ้นรถประจำทางสาย Q32
http://www.mta.nyc.ny.us/nyct/bus/

โดยเรือโดยสาร

New York Waterway
800.533.3779
http://www.nywaterway.com

จากสนามบิน

จากสนามบิน Kennedy Airport:
ใช้ถนน Belt Parkway West เพื่อไปยังถนน Van Wyck Expressway North ต่อไปยังถนน Grand Central Parkway West จากนั้น ใช้ถนน Brooklyn-Queens Expressway และต่อด้วยอุโมงค์ Queens Midtown Tunnel และตรงไปยังย่านใจกลางเมือง Manhattan Madison Square Garden ตั้งอยู่ระหว่างถนน 30th และ 33rd Street กับถนน 7th และ 8th Avenue

จากสนามบิน LaGuardia Airport
ใช้ถนน Grand Central Parkway West เพื่อไปยังถนน Brooklyn-Queens Expressway ต่อด้วยอุโมงค์ Queens Midtown Tunnel และตรงไปยังย่านใจกลางเมือง Manhattan Madison Square Garden ตั้งอยู่ระหว่างถนน 30th และ 34th Street กับถนน 7th และ 8th Avenue
จากสนามบิน Newark Airport
ใช้ถนน New Jersey Turnpike North เพื่อไปยัง Exit 16 ใช้เส้นทางตามป้ายบอกเพื่อไปลอดอุโมงค์ Lincoln Tunnel เมื่อออกจากอุโมงค์แล้วให้มุ่งหน้าลงใต้เพื่อไปยังถนน 34th Street และเปลี่ยนเส้นทางไปทิศตะวันออกเพื่อเข้าถนน 7th Avenue