การเข้าถึง Le Zenith de ParisLe Zenith de Paris

การเดินทางโดยรถยนต์

งานก่อสร้างอาคารหอประชุมใหญ่ (Grand Auditorium) ในขณะนี้มีผลกระทบต่อการจอดรถที่ Parc de la Villette

มีสถานที่จอดรถที่มีพื้นที่จำกัดที่ Porte de Pantin (สถานที่จอดรถแบบคิดค่าบริการ Vinci Parcauto) อย่างไรก็ตาม สถานที่จอดรถ Cité des Sciences et de l'Industrie (สถานที่จอดรถแบบคิดค่าบริการ Spie Autocité, ทางเข้าที่ 30 Avenue Corentin Cariou) พร้อมให้บริการแก่ผู้เข้าชม Zénith

อย่างไรก็ตาม เราขอแนะนำให้ใช้ระบบขนส่งสาธารณะเพื่อไปที่ Zenith (ดูด้านล่าง)


การเดินทางโดยระบบขนส่งสาธารณะ

รถไฟฟ้าใต้ดิน Metro : สาย 5, สถานี Porte de PANTIN เข้าสู่ Parc de la Villette โดยมุ่งหน้าไปทาง Grande Halle เมื่อถึงแล้วให้เปลี่ยนเส้นทางไปด้านขวา ไปตาม Allée du Zénith จนสุดทาง ระยะทางจากสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน - Zénith: 600 เมตร

สาย 7, สถานี Porte de la Villette เข้าสู่ Parc de la Villette โดยมุ่งหน้าไปทาง Cité des Sciences et de l'Industrie เมื่อถึงแล้วให้เปลี่ยนเส้นทางไปด้านขวา มุ่งหน้าเดินตรงต่อไปทาง Grande Halle เลี้ยวซ้ายเมื่อข้ามคลองแล้ว ระยะทางจากสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน - Zénith: 900 เมตร

รถโดยสารประจำทาง : สาย 75, PC, Porte de Pantin หรือ Porte de la Villette
สาย 151 Porte de la Villette.

เส้นทาง; โปรดดูที่ด้านบน จากสถานีรถไฟใต้ดิน Metro ที่สอดคล้องกัน
หมายเหตุ: โปรดตรวจสอบเวลากลับของรถโดยสารประจำทาง