การขนส่ง

รถไฟใต้ดิน:
Sports Complex Station (สาย 2)

รถบัส:
รถบัสสีฟ้า No. 301, 360, 361, 362, 363, 730
รถบัสสีเขียว No. 2225, 3217, 3218, 3411,3412, 3414, 3415, 3417, 3422

ข้อมูลที่จอดรถ

สูงสุด: ยานพาหนะ 2,000
ค่าธรรมเนียม: 3,000 ₩ หนึ่งครั้ง
โทรศัพท์: (02) 2240-8874