การเข้าถึง MERCEDES-BENZ ARENA

Mercedes-Benz Arena ตั้งอยู่ที่หมายเลข 1200, EXPO Avenue ในเขต Pudong ซึ่งอยู่ติดกับ China Pavilian และ Expo Axis ไปทางทิศตะวันออกของถนน Shangnan และทางทิศตะวันตกของถนน West Gaoke

ขนส่งมวลชน:

รถไฟฟ้าใต้ดิน: สาย 7,8 สถานี Yaohua Road (ทางออกที่ 1)
รถโดยสารสาธารณะ: China Pavilion สาย 1, สาย 2, สาย 3, รถโดยสารประจำทางหมายเลข 177, รถโดยสารประจำทางหมายเลข 83 (จอดที่: ถนน Shibo Avenue Shangnan)