การเข้าถึง TWTC Nangang Exibition Hall

ผู้จัดงาน COMPUTEX TAIPEI ให้บริการรถรับส่งขาเดียวโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายจาก Exhibition Hall ไปยังโรงแรมขนาดใหญ่ต่างๆ โปรดทราบว่าการเดินทางด้วยรถแท็กซี่ภายในไทเปให้ทั้งความประหยัดและสะดวกสบาย

โดยรถแท็กซี่

รถแท็กซี่เป็นวิธีที่สะดวกที่สุดสำหรับนักท่องเที่ยวในการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ ในไทเป อย่างไรก็ตาม มีคนขับรถแท็กซี่ไม่กี่คนที่พูดภาษาอังกฤษได้ ดังนั้น ควรเขียนสถานที่ปลายทางของคุณเป็นภาษาจีนเสมอ หรือแสดงแผนที่นำทางแผ่นนี้ให้คนขับดู เพื่อให้รู้ว่าคุณต้องการไปยังสถานที่ใดก่อนที่จะออกเดินทาง รถแท็กซี่สีเหลืองส่วนใหญ่สามารถโบกมือเรียกได้ตามถนนสายหลัก รถแท็กซี่มิเตอร์เริ่มต้นที่ 70 NT$ สำหรับ 1.5 กม. แรก และ 5 NT$ สำหรับแต่ละ 300 เมตรที่เพิ่มขึ้น คิดค่ารอ 5 NT$ ทุกสองนาที สำหรับช่วงเวลา 23 นาฬิกาถึง 6 นาฬิกา มิเตอร์จะเริ่มต้นที่ 70 NT$ สำหรับ 1.25 กม. แรก และ 5 NT$ สำหรับแต่ละ 250 เมตรที่เพิ่มขึ้น และคิดค่ารอ 5 NT$ ทุก 1 นาที 40 วินาที ออกใบเสร็จรับเงินให้หากร้องขอ ไม่จำเป็นต้องให้ทิป

โดยรถโดยสาร

มีรถโดยสารประจำทางปรับอากาศจำนวนมากวิ่งให้บริการเป็นประจำภายในเมือง โดยอัตราค่าโดยสารจำแตกต่างกันตามระยะทาง ค่าโดยสารสำหรับระยะทางหนึ่งเขต (Section) จะอยู่ที่ 15 NT$ โดยชำระค่าโดยสารเมื่อขึ้นหรือลงรถตามคำแนะนำในการโดยสาร รถโดยสารประจำทางที่วิ่งไปผ่านป้ายรถโดยสาร TWTC ได้แก่สาย 1,20,22,33,38,226,288,292 และสาย Hsin-Yi

ถนน Hsin-Yi

207, 294, B5, สาย Hsin-Yi Main

ถนน KeeLung

20, 282, 284, 611, 625, 647, 650

ถนน Zhung Jing

1, 22, 226, 288, 33, 37, 38, 665, B5

โดย MRT (ระบบรถขนส่งมวลชน)

การใช้ MRT ถือเป็นวิธีที่ชาญฉลาดในการเดินทางไปยัง TWTC Exhibition Hall เพียงแค่ใช้เส้นทางสาย Bannan ไปยังสถานี Taipei City Hall และใช้รถโดยสารสาย 537, B5, หรือ 266 ไปยัง TWTC Exhibition Hall โดยตรง
หากคุณโดยสารรถไฟ MRT สายอื่นๆ คุณควรเปลี่ยนเส้นทางดังต่อไปนี้

สำหรับผู้โดยสารในสาย Danshui, Xindian และ Zhonghe

ให้ไปที่สถานีหลัก Taipei และเปลี่ยนเส้นทางไปที่สาย Bannan

สำหรับผู้โดยสารในสาย Muzha

ให้ไปที่สถานี Zhongxiao Fuxing และเปลี่ยนเส้นทางไปที่สาย Bannan